Projektismertető

A kedvezményezett neve: Pécsi Kulturális Központ
A projekt címe: NépmesePont Pécsett, a kultúra városában
A szerződött támogatás összege: 80 000 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A Pécsi Kulturális Központ támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és nonfromális tanulásban” című, EFOP-3.3.4-17 kódszámú Felhívásra „NépmesePont Pécsett, a kultúra városában” címmel. A támogatási kérelmet az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője támogatásra érdemesnek ítélte, és az intézménnyel 2018. márciusában Támogatási Szerződést kötött. A projekt megvalósítására 2018. április és 2021. március között kerül sor. A projekt célja a gyerekek, diákok számára annak felismertetése, hogy az olvasás már fiatal korban mennyire fontos ahhoz, hogy szellemileg aktív életet éljenek, továbbá a rendszeres nem formális és informális tanulás közvetetten hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez is. A projekt kiemelt és közvetlen célja annak felismertetése, hogy kulturális örökségünk részét képező népmesék városunk és térsége múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása. A népmesék feldolgozása, védelme, használhatósága, közkinccsé tétele már a gyermekkorban elkezdődő tudatos munka, oktatás eredményeként válik mindennapjaik részévé. A projekt potenciális célcsoportját alap- és középfokú oktatásban részt vevők, végzettség nélküli iskolaelhagyásban veszélyeztetett gyermekek, korai iskolaelhagyók és óvodások alkotják, kiemelten az informális és nem formális képzésben résztvevő 7-24 éves korú gyerekek és fiatalok. A NépmesePont 11 pécsi és baranyai nevelési és oktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás keretében fogadja a gyermekeket a nem formális és informális tanulást biztosító csoportos foglalkozásokra.

A projekt megvalósításával a Pécsi Kulturális Központ hozzájárul:

 • a célcsoport anyanyelvi és alapkompetencia-fejlesztéséhez;
 • a magyar és európai népmesével és népmesemondással kapcsolatos ismeretek átadásához,
 • a népmese és szóbeli mesemondás népszerűsítéséhez,
 • a gyermekek, tanulók és fiatalok személyiségfejlődéséhez, kreatív képességeik kibontakozásához;
 • a szociokulturális hátrányok kompenzálásához;
 • a célcsoport továbbtanulási esélyeinek növeléséhez.

A projekt keretében megvalósuló szakmai tevékenységek:

 • NépmesePont létrehozása és működtetése;
 • NépmesePont foglalkozások megtartásához kapcsolódó munkaterv, illetve tematikák kidolgozása;
 • a népmese témakörében informális és nem formális tanulási formák szervezése és megvalósítása programsorozatként, vagy többnapos programként;
 • népmesemondó versenyek és felkészítő programok kialakítása és megvalósítása;
 • a magyar népmesekinccsel és a NépmesePonttal kapcsolatos digitális tartalmak elkészítése és internetes közzététele a Népmesepont weboldalán;
 • szakmai műhelyek az elméleti és gyakorlati szakemberek számára a témában nagy szakmai tapasztalattal rendelkező intézmények bevonásával;
 • animátorok, önkéntesek felkészítése a NépmesePont keretében végzendő tevékenységek ellátására;
 • meseszövegek, gyűjtések digitális közzététele;
 • népmesemondással kapcsolatos hangzó-, illetve képi anyag készítése; népmesei hangoskönyv kiadása CD formátumban;
 • hazai gyakorlatok felkutatása, tapasztalatok megismerése magyar népmese szakmai napok szervezése;
 • a magyarországi nemzetiségek (különösen romák) mesevilágának feldolgozásával, illetve a romák mesevilágának kulturális vonatkozásaival kapcsolatos tevékenység;
 • kompetenciafejlesztő táborok szervezése és megvalósítása;
 • a népmeseismeret és mesemondás népszerűsítése családi program keretében;
 • együttműködés a Hagyományok Házával.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.31.
A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.4-17-2017-00026